Taxiutrustning AB har funnits i Stockholm i många decennier. Ända sedan starten har huvuddelen av verksamheten bestått i att vara utrustningsverkstad åt Taxi Stockholms samtliga bilar.

Sedan februari 2009 är Taxiutrustning AB ett helägt dotterbolag till Taxi Stockholm 150000 AB.