Dina personuppgifter och din rätt till dem

 Du har rätt till dina personuppgifter och det är viktigt för oss att du enkelt ska kunna ha kontroll över dem. Här kan du läsa hur vi arbetar för att se till att du kan det och hur du kan gå tillväga. Du kan också få en mer utförlig beskrivning via länken Vår integritetspolicy.

Vilka uppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem

Vi behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att installera, besiktiga och underhålla din taxiutrustning. Den lagliga grund som vi använder för behandling av dina personuppgifter är avtal och de lagar och regler som finns kring installation och kontrollbesiktning av taxametrar.

Det här är de principer vi följer för att skydda din integritet:

  • Vi samlar bara in information som är nödvändig för att leverera tjänsten
  • Vi använder bara dina personuppgifter för specificerade syften
  • Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för syftet

Din rätt till dina personuppgifter

 Lagen GDPR börjar gälla 25 maj 2018 och enligt den har du rättigheter när det gäller dina personuppgifter och hur dessa behandlas av en så kallad personuppgiftsansvarig. Taxiutrustning AB är personuppgiftsansvarig för dig som är kund hos oss.

Du har bland annat rätt att få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade hos oss, att rätta felaktigheter och att ”bli glömd”, det vill säga att dina uppgifter raderas. Alla rättigheter kan utövas givet vissa förutsättningar; att vi kan säkerställa din identitet, att det inte inskränker på någon annans rättigheter, att det följer gällande lagstiftning och att vi inte har något ouppklarat mellan oss.

Använd länken Utöva dina rättigheter nedan för att skicka din förfrågan om dina personuppgifter till oss.

Kontakta oss

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på moderbolaget gdpr@taxistockholm.se eller GDPR, Box 6576. 113 83 Stockholm

Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får så har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.

Länk: Utöva dina rättigheter

Länk: Vår integritetspolicy